فوتوسینکس

فوتوسینکس (Photocinex) برند تجهیزات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری در آذرماه ۱۳۹۳ تاسیس شد.

این مجموعه با شناخت کامل از خلاءهای متعدد موجود در حیطه ابزارهای تخصصی و حرفه ای فیلمبرداری و عکاسی در کشور با اتخاذ رویکردی تخصصی و دانش مدار، اقدام به تامین تجهیزات موردنیاز برای فیلمبرداران، عکاسان و جامعه هنرمندان حرفه ای نموده است. اخذ نمایندگی تولیدکنندگان معتبر تجهیزات تراز اول فیلمبرداری و عکاسی در جهان، یکی از اصول مهم در بیانیه فوتوسینکس در کانون پیشرفت این گروه قرار گرفته که این مهم کلید دستیابی به جایگاه تامین کننده مطمئن و تراز اول این اقلام در کشور است.

همکاران

صاحب امتیاز: رامین نواب پور